Budiet Tap?nak? Resmi

Budiet Tap?nak?
Budiet Tap?nak?
Kasapy-si olmak be küçük karde?i Mogallana, taht?n me?ru varisi oldu. Ancak, tahta Kasapa ç?kmak isteyen yand? ve 477, o gücü eline geçirdi ve babas? taraf?ndan canl? tu?la. Mogallanu, geri kalan a?abeyi için vermediler kaçmay? ba?ard?. O andan itibaren misilleme Mogallana sürekli korku içinde ya?ad?. Sonra kendi seçti?i ikamet kurdu?u Sigiriû zaptedilemez bir kaya üzerine dü?tü. Uçurum kadar merdiven t?rmanmak, dev bir aslan bacaklar? aras?ndaki uçurumun dibinde kaynaklanan oyulmu? ta? (aslan Sinhalese insanlar sembolüdür, o da Sri Lanka Ulusal bayra?? tasvir edilir). Ne yaz?k ki, sadece onun güçlü pençeleri hayatta:

Etiketler

Paylaş veya Beğen

Websitesi İçin HTML Kodu:

Forum veya Blog İçin IMG Kodu:

Mail ve MSN İçin:

Direk Link:

Yorum Yap